BGM 565 - Siber Güvenlik için Makine Öğrenme Yöntemleri

İstanbul Şehir Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Mühendisliği Yüksek Lisans

Öğretim Görevlisi: Dr. Ferhat Özgür Çatak


Dersin Amacı: Yeni siber saldırıların hızla artması, makine öğrenmesine dayalı teknikleri güvenlik tehditlerini tespit etmede kritik bir bileşen haline getirmiştir. Ders, makine öğrenmesi konusunun bilgisayar ve ağ güvenliği alanındaki çeşitli uygulamalarını kapsar. Ders içeriği: Bilgi güvenliğinin durumuna genel bakış; kötü amaçlı yazılım algılama; ağ ve bilgisayar saldırı tespiti; web, e-posta ve sosyal ağ güvenliği; kimlik doğrulama ve yetkilendirme anomali tespiti; uyarı korelasyonu; gizlilik sorunları gibi konular olacaktır.


Duyurular

  • 4. ödev yayınlanmıştır. Son teslim tarihi 20.05.2018 23:59.
  • 3. ödev yayınlanmıştır. Son teslim tarihi 25.04.2018 23:59.
  • 2. ödev yayınlanmıştır. Son teslim tarihi 08.04.2018 23:59.
  • 1.ödev’in ilk sorusu ile ilgili bazı açıklamlar yaptım. Regularization için $\lambda \sum_{i=0}^{n}w_i^2$ ifadesini kullanmak gerekmektedir.
  • 14.03.2018 tarihinde ders yapılmayacaktır.
  • 1. ödev yayınlanmıştır. Son teslim tarihi 18.03.2018 23:59.

Notlandırma:

Derse katılım %10
Ödevler %30
Proje %25
Final %35

Sunumlar

Hafta Konular Dökümanlar
1 Giriş Sunum - Lab - Veri Kümesi
2 Logistic Reg. Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4 - ds2.txt - ds_logreg.txt - KDDCUP99 - !!!ÖDEV!!!
3-4 Benzerlik/Uzaklık - kNN - Karar Ağaçları. Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4 - Lab-5 - tennis.txt
5 Karar Ağaçları/Kümeleme. Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4 - !!!ÖDEV!!!
6 Destek Vektör Makinesi/Support Vector Machine Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3
7 Sinir Ağları - Derin Öğrenme /Neural Networks - Deep Learning Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4 - !!!ÖDEV!!!
8 Derin Öğrenme /CNN - RNN - LSTM Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4
9 Topluluk Yöntemleri - Boyut Azaltma - Anomali Tespiti Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4 - Lab-5 - Lab-6
10 Vektör Uzay Modelleri Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4 - Lab-5 - Lab-6 - 02-CSDMC_API_Train - drebin_reduced.arff
11 CNN Zararlı Yazılım Analizi/ LSTM Parola Oluşturma / Biyometrik Kimlik Doğrulama Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - 03-model-doc.hdf5 - 03-model-phone.hdf5 - 03-model-user.hdf5 - dataset.arff - rockyou_simple.txt
12 Çekişmeli Üretici Ağlar (Generative Adversarial Networks) Sunum - Lab-1
13 Adversarial Machine Learning Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3
14 Privacy Preserving Machine Learning Sunum - Lab-1 - Lab-2 - Lab-3 - Lab-4

Araştırma Konuları